15.5. HaDivadlo  18:00 - 18:50
Meetfactory

Malina

Koupit Festival pass DSB

Režie: Lucie Ferenzová
Překlad: Michaela Jacobsenová 
Dramatizace: Patrik Hlavsa 
Scéna a kostýmy: Mariana Dvořáková 
Dramaturgie: Matěj Samec
Produkce: Dominika Andrašková 

Délka představení: 50min

Hrají: Jakub Gottwald, Matěj Nechvátal, Anita Krausová

Dramatizace jediného románu rakouské autorky, básnířky a filosofky Ingeborg Bachmann (1926–1973), o které Thomas Bernhard v reakci na její tragickou smrt napsal: “Na následky popálenin zemřela v jedné římské nemocnici nejinteligentnější a nejvýznamnější spisovatelka, která v tomto století vzešla z naší země.” Sama Bachmannová označila Malinu jako ouverturu celého literárního projektu o způsobech smrti, z něhož zůstalo pouhé torzo.

Bez strachu setrvá, nelze mu jinak, 
Před Bohem muž, jejž prostá mysl chrání, 
Než beze zbraní, beze lsti 
Ho zachrání, že Bůh je jinde.
                                               (Hölderlin)

Ingeborg Bachmannová (1926–1973) patří k nejvýraznějším zjevům německy psané literatury druhé poloviny 20. století. Své první básně publikovala roku 1948, později psala kromě poezie také povídky, rozhlasové hry a eseje. V posledních letech života pracovala na románovém cyklu Todesarten (Způsoby smrti), který nedokončila. Zemřela na následky popálenin, jež si v září 1973 nešťastnou náhodou způsobila ve svém římském bytě.   

Její literární činnost provázelo ve všech jejích fázích, od vídeňských let po ukončení studií až do posledních roků života v Římě, psaní kritické, reflektující ústřední otázky psaní a spisovatelské existence, jazyka, literatury a filosofie, ale vztahující se i k aktuální společenské a politické situaci.