Janáčkovo divadlo

Rooseveltova 1, Brno

Mapa

Večerní pokladna - 542 158 345 - otevřena 45 minut před představením

O divadle - Divadlo vystavěno v letech 1961-65 a je historií mnohaletého úsilí o zbudování samostatné reprezentativní budovy českého divadla. Janáčkovo divadlo je monumentální budova, zčásti obklopená městským parkem, nesoucí znaky tradicionalismu. Hlediště je uspořádané jako stupňovitý amfiteátr. 

Informace pro handicapované
Vstup přímo výtahem z parkoviště Janáčkova divadla. Místa v hledišti jsou v přízemí. 

Doprava – tramvaj 3, 5, 9 a autobus 67 zastávka Moravské náměstí; tramvaj 1, 11 zastávka Janáčkovo divadlo (od 18h); tramvaj 2, 4 zastávka Malinovského náměstí.

Mahenovo divadlo

Malinovského nám. 1, Brno

Mapa

Večerní pokladna: 542 158 427 - otevřena hodinu před představením

O divadle - Původně německé Městské divadlo Na hradbách, postavené v letech 1881-82 podle projektu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera. Budova s neorenesanční fasádou a nebarokním interiérem se stala prvním plně elektricky osvětleným divadlem v Evropě. Sídlem českého Národního divadla v Brně se divadlo stalo po skončení první světové války.  

Informace pro handicapované
Bezbariérový vstup není, musíte přijet ke služebnímu vchodu, kde vám zaměstnanci divadla pomohou do prostoru šaten. Odtud vede výtah do prvního pořadí.

Doprava: zastávka Malinovského náměsti tramvaj 1, 2, 4, 11 a autobus 67

Reduta

Zelný trh 4, Brno

Mapa

Večerní pokladna - 542 424 560 - otevřena hodinu před představením

O divadle - Reduta je nejstarší divadelní budova ve střední Evropě, která prošla od roku 1640 mnoha změnami. Podlehla čtyřem zničujícím požárům a nesčetněkrát byla přestavována. V roce 1993 byla pro havarijní stav uzavřena. Po několikaleté rekonstrukci v říjnu 2005 znovu otevřena a je jedinečným skloubením původních architektonických prvků s moderním a technicky vybaveným interiérem. 

Informace pro handicapované
Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup.

Doprava: zastávka Zelný trh tramvaj 4, 9 anebo 5 minut chůzí ze zastávky Hlavní nádrží

Městské divadlo Brno, HS

Lidická 16, Brno

Mapa

Večerní pokladna 2 hodiny před začátkem představení
Telefon:  +420 533 316 396 

O divadle - Původní název nové scény zněl Svobodné divadlo. Název divadla se několikrát měnil, asi nejznámější je jako Divadlo bratří Mrštíků. Po několikerém stěhování se soubor usídlil v sále někdejšího kina Morava. V roce 1991 dochází ke změně názvu na Městské divadlo Brno. V roce 1995 se divadlo rekonstruuje. V roce 2004 byla otevřena Hudební scéna. 

Informace pro handicapované
Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup.

Doprava: zastávka Antonínská tramvaj 1, 6; ze zastávky Moravské náměstí tramvaj 1, 6, 3, 5, 9 a autobus 67 
 

Městské divadlo Brno, ČS

Lidická 16, Brno

Mapa
Večerní pokladna 2 hodiny před začátkem představení
Telefon:  +420 533 316 396 

O divadle - Původní název nové scény zněl Svobodné divadlo. Název divadla se několikrát měnil, asi nejznámější je jako Divadlo bratří Mrštíků. Po několikerém stěhování se soubor usídlil v sále někdejšího kina Morava. V roce 1991 dochází ke změně názvu na Městské divadlo Brno. V roce 1995 se divadlo rekonstruuje. V roce 2004 byla otevřena Hudební scéna. 

Informace pro handicapované
Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup.

Doprava: zastávka Antonínská tramvaj 1, 6; ze zastávky Moravské náměstí tramvaj 1, 6, 3, 5, 9 a autobus 67 

Divadlo Husa na provázku

Zelný trh 9, Brno

Mapa
Informace a rezervace: tel.: 542 123 425
e-mail: vstupenky@provazek.cz
Otevírací doba pokladny: pondělí - pátek: 10.00 - 18.00 a půl hodiny po začátku představení. 

O divadle - Přední české experimentální divadlo zahájilo na podzim roku 1967 svou aktivitu sdružení Husa na provázku jako amatérská skupina profesionálních divadelníků, studentů uměleckých škol a mladých tvůrců jiných profesí. Jádro skupiny tvořilo posluchači JAMU. 

Informace pro handicapované
Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup i WC.

Doprava: zastávka Zelný trh tramvaj 4, 9 anebo 5minut chůzí ze zastávky Hlavní nádrží.
 

HaDivadlo

ALFA pasáž, Poštovská 8D, Brno

Mapa
Telefon (recepce, pokladna, rezervace a informace): 530 330 869, 731 457 204.
Otevírací doba pokladny: pondělí - pátek: 10.00 - 18.00, o víkendech a svátcích 1 hodinu před představením.

O divadle - HaDivadlo, bylo založeno v polovině sedmdesátých let v Prostějově. Původně Hanácké divadlo bylo přejmenováno na HaDivadlo a přemístilo se do Brna, kde se stalo součástí Centra experimentálního divadla (CED). HaDivadlo se ve své historii několikrát stěhovalo. Od roku 2004 působí v pasáži Alfa – v prostorách bývalého kinosálu. 

Informace pro handicapované
Divadlo má zajištěné WC i bezbariérový přístup z ulice Jánská. 

Doprava: zastávka náměstí Svobody tramvaj 4, 9 nebo ze zastávky Malinovského náměsti (1, 2, 4, 11) 5min chůze

Divadlo U stolu

Zelný trh 9, Brno

Mapa
tajemnice: Vanda Košuličová - 736 473 521 (hromadné rezervace vstupenek, zájezdy a jiné) 
e-mail: dus@ced-brno.cz
Pokladna: po – pá: od 10 do 18 hodin a půl hodiny po začátku představení. 

O divadle - Divadlo U stolu je komorní scéna zaměřená na inscenace jak pravidelných dramatických textů, tak dramatizací literárních předloh a rozmanitých scénických kompozic děl básnických. Z tohoto základu vychází koncepce jevištní básně stavějící především na svrchované herecké práci.... to jsou hodnoty, které Divadlo U stolu vyznává a o něž usiluje. 

Informace pro handicapované
Bezbariérový přístup zde není, ale je možná spolupráce s technikou. Stačí napsat mail na adresu dus@ced-brno.cz s datem i časem představení a technika Vás vyzvedne u pokladny. 

Doprava: zastávka Zelný trh tramvaj 4, 9 anebo 5minut chůzí ze zastávky Hlavní nádrží

Divadlo Radost

Bratislavská 32, Brno,

Mapa

Pokladna: 8.00 – 12.00 a 12. 30 – 16.00
tel.: 545 321 273
Rezervované vstupenky je třeba odebrat nejpozdeji půl hodiny před začátkem! 

O divadle - Od roku 1947 - 2010 byl oficiální název divadla Loutkové divadlo Radost. Budova divadla prošla několika úspěšnými přestavbami s cílem vybudovat v Brně skutečně moderní divadlo pro děti, mládež i dospělé, s několika variantami hracích prostor a mimo jiné také umožnit prezentaci loutek, uchovávaných v depozitáři divadla už od roku 1949. 

Informace pro handicapované
Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup. Divadlo doporučuje rezervaci vstupenek do první řady hlediště. 

Doprava: zastávka Körnerova tramvají 2, 4 a 11. 

Divadlo na Orlí

Orlí 19, Brno

Mapa

tel: +420 542 591 800 (recepce)
email: dno@jamu.cz
Pokladna je otevřena vždy hodinu před začátkem představení  

O divadle - Hudebně-dramatická laboratoř je novou divadelní scénou JAMU v Brně. Vzniklo v něm špičkově vybavené pracoviště v oblasti jevištních technologií, které umožňují studentům připravovat se na profesionální kariéru v prostředí odpovídajícím trendům. Slouží především studentské opeře a muzikálu. Budova byla navrhnuta z ateliérů brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. 

Informace pro handicapované
Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup.

Doprava: zastávka Malinovského náměsti tramvaj 1, 2, 4, 11